“Socijalno poduzetništvo za bolji dijalog i jaču ekonomiju” provodi UHD Bosanske rukotovrine/BHcrafts čije se aktivnosti realizuju u sklopu projekta “Dijalog za budućnost” koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat “Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Opis projekta:
Lokalna zajednica, već dugo se bori sa visokom stopom nezaposlenosti, kao i inkluzijom marginalizovanih grupa u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, posebno žena.
Kako je grad Tuzla sjedište najmnogoljudnijeg kantona u FBiH, a privredu grada i kantona odlikuje industrijska proizvodnja, tako je smanjena i mogućnost za zapošljavanje žena. U isto vrijeme te žene posjeduju vještine tradicionalnih tehnika ručnog rada, koje nemaju gdje iskoristiti, osim u kućnoj radinosti, kao neplaćeni rad. Opština Vlasenica je nakon rata, jedna od nerazvijenijih opština Republike Srpske, a demografska kretanja ukazuju na stalne migracije stanovništva prema razvijenijim gradovima i opštinama, s ciljem pronalaska posla i boljom zaradom. Prema strateškom dokumentu opštine Vlasenica za period 2014.-2023. godine, potencira se na razvoju poduzetništva, kao i razvijanju partnerskih odnosa.
Stoga saradnja ove dvije lokalne zajednice je više nego potrebna, s obzirom na blizinu, obzirom da žene pogađaju isti izazovi – nezaposlenost, nekonkuretnost na tržištu rada, socijalna isključenost te posjedovanje vještina tradicionalnih tehnika ručnog rada, koji može biti osnova za sticanje sredstava za život i ekonomsko osnaživanje žena.
UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts namjerava angažovati žene, nezaposlene i one slabijeg socio-ekonomskog stanja sa područja grada Tuzla i opštine Vlasenica, te organizovati obuke za unaprjeđenje vještina pletenja i heklanja. Pored napredne obuke u tradicionalnim vještinama ručnog rada, polaznicama će biti pružena i osnovna obuka o socijalnom poduzetništvu i razvoju malog biznisa, prilagođena ciljnoj grupi, prezentovana na jednostavan i lako razumljiv način. Trajanje intezivne napredne obuke u pletenju i heklanju je 5 dana po 4 sata dnevno i odvija se u Tuzli. Obuka o socijalnom poduzetništvu i razvoju malog biznisa traje dva dana, po 4 sata dnevno, odvija se u Vlasenici. Nakon obuke u vještinama pletenja i heklanja, žene iz ciljne grupe biće osposobljene da zarade dodatne ili osnovne prihode kroz potencijalni radni angažman u BHcrafts d.o.o ili samostalno.
Kao završnu aktivnost plan je održati dva sajma rukotvorina (jedan u Tuzli, jedan u Vlasenici) na kojem će biti izložene kućne radinosti i rukotvorine koje su nastale kao rezultat obuke u pletenju i heklanju, ali i obuke o razvoju malog biznisa. Tokom sajma svečano će biti podijeljeni ceritifikati polaznicama, gdje će biti pozvani predstavnici lokalnih vlasti kao i mediji.
Cilj oba sajma je podići svijest o ženskom poduzetništvu, te mogućnosti samozaposlenja marginalizovanih žena koristeći kulturnu nematerijalnu baštinu naroda i narodnosti u BiH ili kućnu radinost, povezujući se međusobno, bez obzira na etno-nacionalne razlike, jer ono što povezuje ove žene je društvena marginalizovanost, neplaćeni kućni rad kao i ljubav prema tradicionalnom ručnom radu i posvećenost istom.

Ciljevi projekta:
Kroz projekat, obukom i poslije radnim angažmanom sa jedinim Fair-Trade proizvođačem u regiji – BHcrafts d.o.o., cilj je obezbijediti prihode za žene iz ove dvije lokalne zajednice, istovremeno ih povezujući, imajući u vidu da se susreću sa istim ili sličnim izazovima nezaposlenosti, bez obzira na veličinu lokalne zajednice iz koje dolaze i različite entitete. Cilj nam je, osim direktnog ekonomskog osnaživanja žena, povezati ove dvije lokane zajednice, grad Tuzla i opštinu Vlasenica kako bi se uspostavila i saradnja ženskih grupa iz pomenutih zajednica.
Cilj i misija Bosanskih rukotvorina/BHcrafts-a je, dobro osmišljenom edukacijom (kao vidom neformalnog obrazovanja), omogućiti ženama lošijeg socijalnog statusa, da korištenjem stečenih znanja i vještina, obezbijede sebi dodatna ili (često) osnovna sredstva za život, kroz radni angažman u BHcrafts proizvodnji ili samostalno kroz pokretanje vlastitog biznisa.
Također, kao završnu manifestaciju projekta planirano je, u saradnji sa gradom Tuzla i Opštinom Vlasenica održati dva sajma u dvije pomenute lokalne zajednice, s ciljem promocije bh rukotvorina ali i ženskog poduzetništva. Na taj način se vrlo atraktivno podiže svijest o afirmaciji tradicije i kulturne baštine naroda i narodnosti u BiH i stavlja fokus na rad žena.
Ciljna grupa su žene koje trenutno žive na marginama BH društva; nezaposlene ili teško zapošljive žene, raseljene osobe, samohrane majke i generalno žene, koje koristeći svoje vještine, žele ostvariti bilo osnovna, bilo dodatna sredstva za život.
Ciljna grupa projekta su:

  1. najmanje 20, najviše 30 žena sa područja grada Tuzla i opštine Vlasenica, u dobi između (25-55 godina) koje trenutno žive na marginama BiH društva
  2. šira lokalna zajednica, koja će putem medijske kampanje, biti upoznata sa saradnjom dvije lokalne zajednice, te kako spajanjem bosanskohercegovačke tradicije naroda BiH i biznis ideja, marginalizovane i socijalno isključene žene mogu zajedničkim snagama, bez obzira na etno-nacionalne razlike, doprinijeti društvenoj koheziji i dobrom primjeru međuentitetskog dijaloga.

Lokalna zajednica također ima benefit od ovog projekta, jer nakon mobilizacije grupe žena iz obje zajednice – žene se povezuju, osnažuju, uče jedne od drugih, te pružaju primjer kako prevazilaženje nepovoljne ekonomske situacije ne mora da zavisi od lokalnih vlasti, dok se istovremeno smanjuje ekonomska migracija stanovništva, te ženama pruža mogućnost radnog angažmana, s ciljem ostvarivanja prihoda, a bez svojih ulaganja.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Organizovana napredna obuka za unaprjeđenje vještina tradicionalnog ručnog rada – pletenja i heklanja, za najmanje 20, a najviše 30 žena sa područja grada Tuzla i Opštine Vlasenica. Obuka se održava u Tuzli.
  2. Organizovana osnovna obuka (za istu grupu žena) na temu socijalnog poduzetništva i razvijanja malog biznisa, čime se nudi posve novi pristup ideji samozapošljavanja koristeći tradicionalne tehnike ručnog rada koje ove marginalizovane žene posjeduju ili koristeći neku drugu vrstu kućne ili domaće radinosti. Obuke se održavaju u Vlasenici.
  3. Radno angažovano najmanje 7 polaznica obuke u BHcrafts proizvodnji, sa područja grada Tuzla i opštine Vlasenica. Dosadašnja iskustva pokazuju, da 30% polaznica obuke iskažu spremnost da novostečena znanja koriste za radni angažman u BHcrafts-u, i na taj način počnu sticati osnovna ili dodatna sredstva za život.
  4. Organizovana dva sajma rukotvorina i proizvoda domaće/kućne radionosti u Tuzli i Vlasenici uz podršku grada Tuzla i opštine Vlasenica.
  5. Jačanje ženske solidarnosti i povezivanje žena na međuentitetskom nivou, sa istom nepovoljnom ekonomsko-socijalnom pozadinom iz dvije lokalne zajednice, grada Tuzla i opštine Vlasenica, kako bi zajedno usvajale znanja s ciljem buduće saradnje i ostvarivanja prihoda za sebe i/ili svoja domaćinstva. Blizina dvije lokalne zajednice, bez obzira na entitetsku podijeljenost je prednost ove vrste saradnje. Ova saradnja će biti prikazana i široj zajednici putem medijske kampanje.

Provedba projekta:
Vrijeme trajanja projekta je 5 mjeseci (januar 2019. – maj 2019.), a realizovat će se na području grada Tuzla i Opštine Vlasenica.

Contact:
Lejla Radončić, direktorica UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts; bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Naida Kučukalić, koordinatorica projekta; bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535