BHcrafts logo

01.07.2019
The "Youth in Crafts" project was successfully completed with a final activity - Press Conference that was held on June 18, 2019 in the premises of the Bosniak Institute - Adil Zulfikarpasic Foundation in Sarajevo.

The Conference was an opportunity to present everything that was done during the ten month of the project duration - field visits to artisans and museum, workshops held for youth, networking with young entrepreneurs throughout BiH, as well as the final results of the project that was implemented by BHcrafts, Foundation Cultural Heritage Without Borders of BiH (CHwB BiH) and PravoLjudski Film Festival.

After the completion of workshop for youth, conducted by BHcrafts, on social entrepreneurship, based on the example of a successful, recognized, social enterprise and the only Fair Trade producer in this area, CHwB continued to explore similar entrepreneurial stories, inspired by the BiH cultural heritage across BiH.

During a several months research, CHwB mapped over 80 examples of entrepreneurial ideas inspired by heritage from different parts of BiH, and as a result, the 'Made of BiH' directory was created, featuring 58 examples of successful small businesses, launched by young people are inspired by Bosnia-Herzegovina's heritage.

At the same time, BHcrafts, provided an internship opportunity for three Sarajevo high school students, in its premises, who had the opportunity to learn more about the tradition and culture of the people of BiH. Ema, Sara and Ali, were learning about the natural, raw materials used in the production process, about the motifs from intangible cultural heritage, that are characteristic for this region and people, but also to see how one successful social enterprise works, according to Fair Trade Principles.

Four short documentaries were produced during the project, as a result of workshops organized by the PravoLjudski Festival, whose authors are young people from different parts of BiH, who emphasize the richness and importance of documenting the common heritage.

Throughout the project, we wanted to highlight the importance BiH’s heritage as a source of inspiration, but also its role in the economic development. The workshops held in Tuzla, Sarajevo and Gorazde were attended by 70 young people from Banja Luka, Doboj Istok, Gorazde, Gracanica, Lukavica, Sarajevo, Trebinje and Tuzla.

At a time when young people in Bosnia and Herzegovina face structural unemployment, the aim was to enable young people to learn how to use cultural heritage as an economic resource, creating opportunities for (self) employment, by developing their own business, while preserving the cultural heritage for future generations.

The "Youth in Crafts" project was supported and funded by the grant by the United States Department of State, with the support of the US Embassy in Sarajevo.


Projekat „Mladi u zanatima" uspješno je završen, održavanjem Press Konferencije koja je upriličena 18.06.2019. godine, u prostorijama Bošnjačkog instituta - Fondacija Adila Zulfikarpašića, u Sarajevu.

Konferencija je bila prilika da se prezentuje sve što je urađeno u prethodnih deset mjeseci trajanja projekta - rada na terenu, rada sa mladima, upoznavanje sa mladim poduzetnicima/ama širom BiH, ali i finalnim rezultatima ove jedinstvene priče, koju su zajedno proveli BHcrafts, Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica BiH (CHwB BiH) i Pravoljudski Film Festival.

Nakon završenih radionica koje je proveo BHcrafts, o socijalnom poduzetništvu, na primjeru uspješnog, priznatog, socijalnog preduzeća i jedinog Fair Trade proizvođača na ovim prostorima, CHwB su nastavili istraživati slične priče, inspirisane kulturnim naslijeđem BiH, koje su pokrenuli mladi poduzetnici širom BiH.

CHwB je tokom višemjesečnog istraživanja, mapirao više od 80 primjera poduzetničkih ideja inspirisanih naslijeđem iz različitih krajeva BiH, a kao rezultat nastao je direktorij 'Made of BiH', u kojem se nalazi 58 primjera uspješnih malih biznisa, koje su pokrenuli mladi ljudi, a koji su inspirisani bosanskohercegovačkim naslijeđem, bilo da se radi o izradi predmeta sa motivma iz naslijeđa BiH ili se u procesu izrade koriste tradicionalne tehnike ili materijali.

U istom periodu BHcrafts je u svojim prostorijama u Sarajevu, pružio jednomjesešnu praksu za troje sarajevskih srednjoškolaca, koji su imali priliku naučiti više o tradiciji i kulturi naroda u BiH. Ema, Sara i Ali, su učeći o prirodnim materijalima i sirovinama koje se koriste u prozvodnji BHcrafts-a, motivima i nematerijalnoj kulturnoj baštini, karakterističnoj za ovo podneblje, vidjeli i kako funkcioniše jedno uspješno socijalno preduzeće, koje radi po Fair Trade principima, po kojima rade sve žene koje su radno angažovane u BHcrafts proizvodnji.

U okviru projekta producirana su i četiri umjetnička filma, u sklopu radionica koje je organizovao PravoLjudski Festival, čiji autori/ke su mladi iz različitih dijelova BiH, a koji ukazuju na bogatstvo i važnost dokumentovanja zajedničke baštine.

Tokom trajanja projekta, željeli smo ukazati na značaj naslijeđa kao izvora inspiracije, ali i njegove uloge u ekonomskom razvoju. Na radionicama koje su održane u Tuzli, Sarajevu i Goraždu, sudjelovalo je 70 mladih iz Banja Luke, Doboj Istoka, Goražda, Gračanice, Lukavice, Sarajeva, Trebinja i Tuzle, kojima smo približili segmente bogatog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

U vrijeme kada se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini suočavaju sa strukturalom nezaposlenošću, cilj je bio omogućiti mladima da nauče, kako koristiti kulturno naslijeđe kao ekonomski resurs, stvarajući mogućnosti za (samo)zapošljavanje, razvijajući vlastiti posao, istovremeno čuvajući kulturnu baštinu za buduće generacije.

Projekat “Mladi u zanatima” podržala je i finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država, uz podršku Američke ambasade u Sarajevu.Back to ongoing projects


24.10.2018
Bosnian Handicrafts/BHcrafts has started, together with two civil society organizations – The foundation Cultural Heritage without Borders (CHwB) and Pravo Ljudski Film Festival, implementation of the project "Youth in Crafts", in August 2018.

Through creative process and three well designed workshops young people will have the opportunity to learn about social entrepreneurship, video production and cultural heritage as a source of generating income and starting a business.

The first activity is Workshop on social entrepreneurship, based on the model od BHcrafts for 20 students from Banja Luka, Sarajevo and Tuzla. The workshop “Have an idea? Need a solution?” will be held from 7-8 November 2018, in Tuzla. Participants will have the opportunity to learn how to transform creative idea into successful business, how to make your product/service appealing to the market, how income is generated, as well as how to ensure and maintain the quality of your product and therefore be successful and recognized social business. The workshop will be run by experienced staff from Bosnian Handicrafts/BHcrafts, people who have built up and maintained recognizable and appreciated BH brand, worldwide, that is successfully exporting to foreign market place, for twenty years.

For more information, on application process, workshop and other details check information below in BCS and follow our web page and Facebook profile!
_________

Bosanske rukotvorine/BHcrafts započeo je, zajedno sa dvije organizacije civilnog društva - Fondacijom Kulturno nasljeđe bez granica (CHwB) i Pravo Ljudski Film Festival, realizaciju projekta "Mladi u zanatima", u augustu 2018, čije finansiranje je obezbijedila Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Kroz kreativni proces i tri dobro osmišljene radionice mladi će imati priliku da saznaju o socijalnom preduzetništvu, video produkciji i kulturnoj baštini, kao izvoru stvaranja prihoda i osnivanja vlastitog biznisa.

Prva aktivnost je Radionica o socijalnom poduzetništvu, zasnovana na modelu BHcrafts-a, za 20 mladih iz Banja Luke, Sarajeva i Tuzle. Radionica "Imaš ideju, trebaš rješenje?" održat će se od7. do 8. novembra 2018. godine u Tuzli. Učesnici/e će imati priliku da nauče kako da transformišu kreativnu ideju u uspješan posao, kako učiniti svoj proizvod/uslugu privlačnim za tržište, kako osigurati zaradu, te kako osigurati i održati kvalitet proizvoda i biti uspješan i prepoznatljiv društveno odogovoran biznis. Radionicu će voditi iskusno osoblje iz BHcrafts-a, tim koji je izgradio i održao prepoznatljiv i cijenjen BH brend, širom svijeta, koji uspješno izvozi na inostrano tržište već dvadeset godina.

Za više informacija o procesu prijave, radionicama i drugim detaljima pogledajte informacije ispod, pratite našu web stranicu i Facebook profil!

Poziv na radionicu

Program radionice

Back to ongoing projects


Mladi inspirisani naslijeđem

Mladi inspirisani naslijeđem Učesnici projekta „Mladi u zanatima“ imaće priliku da steknu vrijedna znanja o snažnoj ulozi naslijeđa u ekonomskom razvoju, ali i doprinjeti njegovom očuvanju.

Od augusta 2018. do aprila 2019. godine, Udruženje „Bosanske rukotvorine“ (BH Crafts) u saradnji sa Fondacijom Kulturno naslijeđe bez granica Bosna i Hercegovina (CHwB BiH) i Pravo Ljudski Film Festivalom realizovat će projekt fokusiran na mlade i naslijeđe.

Projekt „Mladi u zanatima“ kroz različite aktivnosti ima za cilj da ovoj populaciji, među kojima je veliki broj nezaposlenih, predstavi naslijeđe kao inspiraciju i izvor ekonomskog razvoja. Finansiranje projekta je obezbijedila Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Projekat uključuje radionice o društvenom poduzetništvu, gdje će kroz primjer razvoja udruženja BH Crafts imati priliku steći više znanja i informacije o ovoj temi. Udruženje BH Crafts djeluje više od 20 godina i jedno je od najuspješnijih primjera društvenog poduzetništva ovakve vrste u našoj zemlji (i šire).

Četiri mlade osobe koje budu iskazale najveći interes tokom radionica dobiće priliku da dodatno znanje i iskustvo o društvenom poduzetništvu i pokretanju biznisa steknu kroz višemjesečno stažiranje u ovom udruženju.

Tradicionalni zanati u BiH vrijedni su čuvari načina življenja ljudi na ovim prostorima. Pod uticajem različitih faktora pojedini zanati su nestali, a o njima danas svjedoče različiti spisi u arhivama ili tek rijetki koji baštine sjećanje na njihovo postojanje.

Da bi se vrijedna znanja i vještine tradicionalnih zanata očuvale za buduće generacije, u okviru ovog projekta, u audio i video formi, kroz lične priče dokumentirat će se ova vrijedna dobra.

Također, mladi će imati priliku sudjelovati na devetodnevnoj filmskoj radionici tokom koje će imati priliku steći vrijedna znanja o filmu i važnosti dokumentovanja zajedničkog naslijeđa u cilju njegovog očuvanja. Tokom ovih radionica učesnici će uz stručno mentorstvo producirati svoje prve filmove.

Četiri filma koja nastanu tokom ove radionice zabilježiti će vrijedna dobra iz različitih krajeva BiH koja svjedoče bogatstvu naslijeđa, posebno tradicionalnih zanata.

Projekt donosi i inspirativnu radionicu na kojoj će se predstaviti uspješni mali biznisi koji svoju snagu i ideje crpe iz naslijeđa. Uz ovu radionicu biće produciran i direktoriji najzanimljivijih poduzetničkih ideja inspirisanih raznolikom baštinom.Back to ongoing projects


Socialize with us:

2020 is the year of BHcrafts 25th anniversary!