BHcrafts logo

Youth and Heritage

Project "Youth and Heritage" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH).

Project description:
By participating in workshop teaching the technique of felting, the younger generations will have an opportunity to learn about handmade items and intangible cultural heritage of this region, which are not included in the standard school curriculum.
Felting workshops, organized for students of primary and secondary schools from the municipality Centre, aim to present the oldest handicraft technique – the felting; in addition, the workshops will provide to the youngest population, besides the new skill and knowledge, also the souvenir – an item they will have made at the workshop.
Workshops for university students will focus on social entrepreneurship, doing business by the principles of fair trade (BHcrafts is the only certified “fair trade” producers in the region), as well as the opportunities of developing a business idea based on cultural heritage.The workshops will aim to help students gather information needed for writing seminar or graduation papers (students at faculties of social orientation), using the “live model” of the BHcrafts – the first acknowledged and recognized social enterprise in BiH.
The selected participants in the workshops will be able to use their newly acquired knowledge and skills in different ways, depending on the type of workshop they attend; however, all workshops will focus on the importance and ways to preserve and promote intangible cultural heritage as one of factors of identity of Bosnia and Herzegovina.

Project goals:
To raise awareness of the importance and affirmation of tradition and cultural-historical heritage of BiH by organizing and implementing very interesting, educational and creative workshops for the youth of varying ages.

Target Group:
Target group of this project are the young people of different ages who must understand the importance of tradition and cultural heritage of Bosnia and Herzegovina and learn how to become its keepers and promoters.

Duration of the project:
9 months“Mladi i naslijeđe” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH)

Opis projekta:
Kroz organizovane radionice izrade predmeta tehnikom filcanja, mlađi naraštaji će imati priliku da se upoznaju sa rukotvorinama i nematerijalnom kulturnom baštinom ovih prostora, što nije sadržano u standardnom školskom kurikulumu.
Radionice filcanja, organizovane za učenike osnovnih i srednjih škola, sa područja Općine Centar, imaju za cilj prezentirati najstariju tehniku ručnog rada – tehniku filcanja, a najmlađoj populaciji omogućiti da, sem novostečenih znanja i vještina, kući ponesu i suvenir, koji će sami izraditi tokom radionice.
Radionice za studente će imati fokus na socijalno poduzetništvo, poslovanje prema principima pravedne trgovine (BHcrafts je jedini certificirani „fair trade“ proizvođač na ovim prostorima), kao i mogućnostima razvijanja biznis ideje bazirane na kulturnoj baštini. Radionice imaju za cilj pomoći studentima da prikupe informacije potrebne za pisanje seminarskih i diplomskih radova (studenti fakulteta društvenog smijera), koristeći „živi model“ BHcrafts-a, prvog priznatog i prepoznatog socijalnog poduzeća u BiH.
Odabrani polaznici/e radionica će stečena znanja, i vještine, moći iskoristiti na razne načine, zavisno od vrste radionice, koju će pohađati, ali će tokom svih radionica, fokus biti na važnosti i načinima očuvanja i promocije nematerijalne kulturne baštine, kao jednom od faktora identiteta Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta:
Organiziranjem, i realizacijom, nadasve interesantnih, edukativnih i kreativnih radionica za mlade, različitih uzrasta, podići svijest o važnosti očuvanja i afirmacije tradicije i kulturno-historijskog naslijeđa BiH.

Ciljna grupa:
Ciljna grupa ovog projekta su mladi, različitih dobnih skupina, koji moraju spoznati važnost tradicije i kulturne baštine Bosne i Hercegovine i naučiti kako da budu njeni čuvari i promotori.

Trajanje provedbe projekta:
9 mjeseci
Back to ongoing projects


Socialize with us:

2020 is the year of BHcrafts 25th anniversary!