BHcrafts logo

Old crafts for new and modern products

28.04.2020
Proof that beautiful things can happen in not so beautiful and joyful times is the new summer collection of strap slippers and sandals, created in Bosnian Handicrafts, within the project „Old crafts for new and modern products“, with the help of the skilled hands of women from Vogošća, who perfected their skills during a training held last November.

The collection is made of natural materials, hand-crochet upper parts, which are then attached to rope soles using the technique of "vrnčanje", and these unique models, which will hopefully be proudly worn by many Bosnian women, are packed in bags made from coffee bags. In this way, BHcrafts has once again proved that production can leave a completely clean ecological footprint, and in addition to satisfied customers, make the women who participated in the production process happy and proud of their work.

Elmedina Kurbašić is one of the participants in the training in the technique of „vrnčanje“. She says that for her, this completely new technique, represented a challenge, and the acquired knowledge, used in practice, can be a solid source of income.

Project "Old crafts for new and modern products" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH). The project is supported and co-financed by Vogošća Municipality.28.04.2020
Dokaz da u ne baš lijepim i radosnim vremenima mogu nastati lijepe stvari je nova, ljetna kolekcija papuča i sandala, nastala u Bosanskim rukotvorinama, u okviru projekta „Stari zanati za nove i moderne proizvode“, uz pomoć vještih ruku žena, iz Vogošće, koje su svoje vještine usavršile tokom treninga, održanog u novembru prošle godine.

Kolekcija je rađena od prirodnih materijala, od ručno heklanih gornjih dijelova, koji su tehnikom „vrnčanja“ spajani sa tabanicama od špage, a ovi jedinstveni modeli, koji će, nadamo se, sa ponosom nositi mnoge Bosanke i Hercegovke, su spakovani u vrećice napravljene od vreća za kafu. Na ovaj način je BHcrafts, još jednom, dokazao da proizvodnja može ostaviti potpuno čist ekološki trag, a sem zadovoljnih kupaca postići da i žene, koje su učestvovale u procesu proizvodnje, budu zadovoljne i ponosne na svoj rad.

Elmedina Kurbašić je jedna od polaznica treninga vrnčanja. Kaže da joj je ta, za nju potpuno nova tehnika ručnog rada, predstavljala poseban izazov, a stečeno znanje, primjenjeno u praksi, može biti solidan izvor prihoda.

“Stari zanati za nove i moderne proizvode” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH). Projekat je podržan i sufinansiran od strane Općine Vogošća.Project "Old crafts for new and modern products" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH).

Project description:
By providing the training that is an integral part of this project, BHcrafts bring back to Bosnia and Herzegovina the traditional technique of “vrnčanje” and improves the technique of crocheting, which is also a part of tradition, to the level that can meet the requirements of the fashion industry and sophisticated market. Training in the technique of “vrnčanje”, organized for not fewer than 10 and not more than 15 women from the Vogošća Municipality, would retrain / additionally train not fewer than two and not more than five women, who will have the opportunity to learn presently very scarce and potentially very demanded and useful craft, and they will be able to do the work from home, and not necessarily just for the BHcrafts. The second part of the training would relate to the training in crocheting the upper parts of the sandals and slippers, done by special crocheting technique. In order to have at least 5 skilled beneficiaries after the training, at least 10, and at most 15 women from the Vogošća Municipality should be trained.

Project goals:
A well thought through and carefully implemented training will provide an opportunity to women of poor social status to use their acquired skills to earn money for supporting themselves instead of surviving on social assistance, and at the same time contribute that the traditional handwork techniques, which are important part of cultural heritage of BiH, are not forgotten

Target Group:
Target group of the BHcrafts are women who currently live on margins of BiH society. These are mostly women who have low education, displaced persons, war widows, single mothers, or generally women who want to earn basic or additional income.

Duration of the project:
9 months“Stari zanati za nove i moderne proizvode” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH)

Opis projekta:
Obukama, koji su sastavni dio ovog projekta, BHcrafts u Bosnu i Hercegovinu vraća tradicionalnu tehniku vrnčanja i unaprjeđuje tehniku heklanja, koja je, također, dio tradicije, do nivoa dostatnog da zadovolji zahtjeve modne industrije i soficistiranog tržišta. Obukom u tehnikama vrnčanja, organizovanom za min 10, max 15 žena iz Općine Vogošća, bi prekvalificirali/dokvalificirali min dvije, max pet žena, koje će imati priliku da nauče, trenutno vrlo deficitaran, a potencijalno tražen i koristan zanat, te će moći da rade posao od kuće i ne nužno samo za BHcrafts. Drugi dio obuke bi se odnosio na obuku heklanja gornjih djelova sandala i papuča, rađeno posebnom tehnikom heklanja. Kako bi, na kraju edukacije, imali min 5 osposobljenih korisnica, obuka treba biti organizovana za minimum 10, maximum 15 žena, sa teritorije Općine Vogošća.

Cilj projekta:
Dobro osmišljenom i pažljivo provedenom edukacijom, omogućiti ženama lošeg socijalnog statusa da umjesto životarenja od socijalne pomoći, korištenjem stečenih znanja zarađuju sredstva neophodna za život, a ujedno pomognu da tradicionalne tehnike ručnog rada i zanata, koje su važan dio kulturne baštine BiH, ne padnu u zaborav.

Ciljna grupa:
Ciljna grupa projekta Bosanskih rukotvorina su žene, koje trenutno žive na marginama BH društva. Radi se, uglavnom, o ženama niskog stepena obrazovanja, raseljenim osobama, ratnim udovicama, samohranim majkama, i uopće ženama, koje koristeći svoje vještine, žele ostvariti bilo osnovna, bilo dodatna sredstva za život.

Trajanje provedbe projekta:
9 mjeseci
Back to ongoing projects


Socialize with us:

2020 is the year of BHcrafts 25th anniversary!