BHcrafts logo

Hobby as Profession

28.05.2019
Another project of Bosnian Handicrafts/BHcrafts has been successfully completed!

In cooperation with the local community, NGO Bosnian handicrafts, after provision of one month training, in the advanced skills of traditional handicrafting, for more than twenty women from Vogosca Municipality, invited women who have participated at the training, to join BHcrafts production, offering them work engagement.

"Hobby as Profession" project, implemented by Bosnian Handicrafts/BHcrafts in Vogosca Municipality, is one of the few that has produced actual outcomes - not just providing free training to women who possess the traditional handcrafting skill, that is common in this area, also introducing them to the intangible cultural heritage of people and nationalities in BiH; but also providing the ability for work engagement, where women work from home, producing handcrafts, thus generating additional or basic income for themselves.

Just during December 2018, instead of the planned seven, nine participants of the training have visited Bosnian handicrafts, expressing their will to join BHcrafts production and further develop their handcrafting (crocheting and knitting) skills, which are highly appreciated today, not only in BiH, but also in the foreign market. The rest of the women from the Training , use their newly acquired knowledge for their own needs, or work for themselves, in that way generating additional income for their home budget.

The final event of the project was held on April, 17 2019 in the KSC Vogošća, where attendees had an opportunity to see exhibition of handicrafts, produced by women from Vogosca municipality, during and after the training, as well as fashion show where models presented modern, handmade products, produced by traditional knitting and crocheting techniques. We used this opportunity to thank the women, award their successful completion of the training and their dedication to work, by providing them Certificates, but also to thank ReLOaD Local Coordinator, on behalf of Vogosca Municipality, Mr. Amir Misirlić for help and support throughout the project. At the final event, a representative of UNDP, Mr. Emir Bašić, addressed the audience.

Although the project was officially completed, to the satisfaction of the training participants, the Bosnian Handicrafts/BHcrafts and others involved in the project, BHcrafts continued to cooperate with 6 women who were part of this project.

Positive stories, such as "Hobby as Profession" project, exist in local communities and it is important to promote them, and with practical example showcase that, with little effort and will, traditional patterns can be modern and traditional handicrafting can provide sustainable monthly income, transforming a casual hobby into valued profession!

"Hobby as Profession" is a project that was implemented within the Regional Local Democracy Program in the Western Balkans - ReLOaD, funded by the European Union (EU), and implemented by the United Nations Development Program (UNDP).

28.05.2019
Još jedan projekat UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts, uspješno je priveden kraju!

U saradnji sa lokalnom zajednicom, Bosanske rukotvorine su, nakon jednomjesečne obuke, za dvadesetak žena sa područja Općine Vogošća, u naprednim vještinama tradicionalnog ručnog rada – pletenja i heklanja, ostavile otvorenu mogućnost i pozvale žene, polaznice obuke, da se priključe BHcrafts proizvodnji, nudeći im mogućnost radnog angažmana.

Projekat „Hobi kao zanimanje“, kojeg su Bosanske rukotvorine/BHcrafts provele na području Općine Vogošća, je jedan od rijetkih koji je za cilj imao konkretne rezultate, a to je - ne samo pružiti besplatnu obuku ženama, koje posjeduju vještine tradicionalnog ručnog rada, koji je svojstven ovom području, usput ih upoznavajući sa nematerijalnom kulturnom baštinom naroda i narodnosti u BiH; već nakon obuke, zainteresovanim polaznicama obuke pružiti mogućnost rada od kuće u izradi rukotvorina, kako bi na taj način zaradile dodatna ili čak osnovna sredstva za život.

Već nakon obuke, u decembru 2018. godine, umjesto planiranih sedam, u Bosanske rukotvorine, prijavilo se 9 žena, koje su izrazile želju priključiti se BHcrafts proivodnji i dodatno usavršavati svoje vještine ručnog rada, koje su danas ponovo cijenjene, ne samo na bh, već i inostranom tržištu. Ostale polaznice, svoja umijeća koriste za svoje potrebe i na taj način dopunjuju svoj kućni budžet.

Finalna manifestacija projekta održana je 17.04.2019. godine, u KSC Vogošća, u sklopu koje smo pripremili izložbu radova polanica obuke i modnu reviju, na kojoj su modeli nosili moderne, ručno rađene proizvode, izrađene tradicionalnim tehnikama pletenja i heklanja. To je bila prilika da se zahvalimo ženama, podijelimo Uvjerenja za uspješno završenu obuku i posvećenost radu, ali i da se zahvalimo Općini Vogošća, ReLOaD lokalnom koordinatoru, gospodinu Amiru Misirliću za nesebičnu pomoć i podršku tokom trajanja projekta. Na završnoj manifestaciji ispred UNDPa-, prisutnima se obratio gospodin Emir Bašić.

Iako je projekat zvanično završen, na zadovoljstvo polaznica obuke, Udruženja Bosanske rukotvorine i ostalih koji su bili uključeni u projekat, BHcrafts i dalje sarađuje sa 6 žena, koje su bile dio ovog projekta.

Dobre priče, poput projekta „Hobi kao zanimanje“, u lokalnim zajednicama postoje i važno ih je promovisati, te praktičnim primjerom pokazati da uz malo truda i volje, tradicionalne mustre mogu biti moderne, a izrada rukotvorina može obezbijediti mjesečna primanja, pretvarajući povremeni hobi u cijenjeno zanimanje!

“Hobi kao zanimanje” je projekat čije aktivnosti su realizovane u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). .
04.12.2018
The last course in knitting and crocheting skills, which was part of intensive advanced training, within the project "Hobby as Profession", was held at the end of November in Vogosca Municipality. The training consisted of 8 intensive two-hour courses, for advancing participant’s skills in knitting and crocheting, and was led by two experienced instructors, Aida and Emira, who have been engaged in BHcrafts production for several years, now.

Each Tuesday and Thursday, during November, women of different ages, were coming together to learn and share learned. During the training, various products of handmade work were produced, using knitting and crocheting traditional skills, as well as two big products, that were knitted and crocheted by joint forces of all attending participants. All mentioned product will be presented at the final manifestation - fashion show and exhibition of produced handicrafts, that is planned to be held in April 2019.

We are pleased that the participants are satisfied with the training, and that, according to them, they have learned a lot. What they have especially emphasized as being useful, was learning how to produce handmade accessories based on the pattern of the finished product, such as handmade toys and gloves. Learning how to knit and crochet, following the pattern, is the long-term practice that Bosnian Handicrafts/BHcrafts has been applying for years now, as this method of advancing handmade work has been shown to be the most effective method of learning, especially when it comes to meeting the standards and the needs of the market. We are particularly proud of the fact that many participants, have seen, for the first time, some of the new traditional patterns, that are part of cultural heritage of people in BiH, and which when merged with modern design are interesting to local and foreign customers.

UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts, as a continuation of the project "Hobby as Profession", plans to engage at least seven women from the training, who have shown interest to get engaged in work in BHcrafts production.

We thank our participants: Semina, Vezima, Ismeta, Sejda, Ferida, Dževada, Mara, Fatima, Belma, Mirsada, Dzejna, Zumreta, Maida, Muniba, Samira, Ivanka, Nada, Alma and others on their time, enthusiasm and dedication to acquire new knowledge and skills during the training.

"Hobby as Profession" is a project that is being implemented within the Regional Local Democracy Program in the Western Balkans - ReLOaD, funded by the European Union (EU), and implemented by the United Nations Development Program (UNDP).

04.12.2018
Posljednji čas obuke u naprednim vještinama pletenja i heklanja, koji je bio dio intenzivne obuke u sklopu projekta “Hobi kao zanimanje”, održan je u Vogošći krajem novembra. Obuka se sastojala od 8 časova, svaki po dva sata intenzivnog pletenja i heklanja, a vodile su je iskusne instruktorice, Aida i Emra, koje su već nekoliko godina radno angažovane u BHcrafts proizvodnji.

Na obuci su svakog utorka i četvrtka, tokom novembra, prisustvovale žene različite starosne dobi. Tokom obuke nastajali su različiti pleteni i heklani proizvodi, kao i dva zajednička velika proizvoda, u kojim su kombinovane tehnike pletenja i heklanja, a koji će biti prikazani na završnoj manifestaciji – modnoj reviji i izložbi radova, planiranoj za april 2019. godine.

Raduje nas da su polaznice zadovoljne obukom, te da su, prema njihovim riječima, dosta naučile. Ono što su posebno istakle da im je bilo korisno, jeste izrađivati predmete prema uzorku, poput ručno rađenih igračaka i rukavica, što je praksa koju BHcrafts primjenjuje godinama, jer se taj način izrade ručnog rada pokazo kao najefikasnija metoda učenja, pogotovo kada se radi prema standardima, koji zadovoljavaju potrebe tržišta. Posebno smo ponosni na činjenicu da su mnoge polaznice, po prvi put, vidjele i naučile raditi nove mustre, koje spadaju u kulturno naslijeđe naroda u BiH, a koje su kao spoj tradicionalnih mustri i tehnika i modernog dizajna, zanimljive domaćim i stranim kupcima.

UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts, kao nastavak projekta “Hobi kao zanimanje”, planira u narednim mjesecima radno angažovati najmanje sedam žena, koje su uspješno završile obuku i iskazale interes za saradnju sa BHcrafts-om.

Zahvaljujemo našim polaznicama: Semini, Vezimi, Ismeti, Sejdi, Feridi, Dževadi, Mari, Fatimi, Belmi, Mirsadi, Džejni, Zumreti, Maidi, Munibi, Samiri, Ivanki, Nadi, Almi i ostalima na vremenu, entuzijazmu i želji za usvajanjem novih znanja!

“Hobi kao zanimanje” je projekat čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
13.11.2018
Bosnian Handicrafts/BHcrafts, within the project "Hobby as Profession", started the implementation of advanced Training on knitting and crocheting for more than 20 women from the Vogosca Municipality. Director Lejla Radonic opened the training and welcomed the participants, explaining the purpose of the Training and Fair-Trade standards, as well as work engagement opportunities.

The Training is led by two experienced trainers, Aida and Emira, who have been engaged in BHcrafts production for the last few years. Each participant also received a set of manuals, for knitting and crocheting, which are user friendly and practical to have handy as a reminder on some basics of handicrafts. The training workshops are held on Tuesdays and Thursdays, in November, during which women learn, but also socialize, exchanging experiences and knowledge.

We look forward to each workshop, when new crocheted and knitted products are being created that will be presented at the fashion show and exhibition, at the final ceremony when we will deliver certificates to the training participants, at this final manifestation. The fashion show and exhibition will be opened to all those who are interested, and this is additional motivation, for participating women at the training, to bring their skills and patience to handicrafts produced during the training.

For the participants from the training who show interest, there is possibility of work engagement in BHcrafts production, which provides regular basic or additional income, and is in line with Fair Trade standards.

"Hobby as Profession" is a project that is being implemented within the Regional Local Democracy Program in the Western Balkans - ReLOaD, funded by the European Union (EU), and implemented by the United Nations Development Program (UNDP).

13.11.2018
UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts je, u skolpu projekta „Hobi kao zanimanje“, započeo realizaciju napredne obuke za pletenje i heklanje, za dvadesetak žena sa područja Općine Vogošća. Obuku je otvorila, i polaznice obuke pozdravila, direktorica Lejla Radončić.

Obuku vode iskusne instruktorice, Aida i Emira, koje su radno angažovane u BHcrafts proizvodnji posljednjih nekoliko godina, a svaka polaznica dobila je i set priručnika za pletenje i heklanje, koji su lako razumljivi i praktični za podsjećanje na neke osnove ručnog rada.

Obuke se održavaju utorkom i četvrtkom, u novembru mjesecu, tokom kojih se polaznice, osim što razmijenjuju iskustva i znanja učeći od naših instruktorica, također i socijalizuju.

Radujemo se svakom narednom času, na kom se stvaraju stvaraju novi heklani i pleteni proizvodi koji će biti prezentovani na modnoj reviji i izložbi, tokom koje će svečano biti podijeljeni i certifikati polaznicama obuke. Revija će biti otvorena za sve zanteresovane, a to je dodatna motivacija i za polaznice da unesu svoje vještine i strpljenje u ručne radove koje proizvode tokom obuke.

Zainteresovanim polaznicama će biti pružena mogućnost da se priključe BHcrafts proizvodnji, koji omogućuje redovna osnovna ili dodatna primanja, u skladu sa Fair Trade standardima.

“Hobi kao zanimanje” je projekat čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Bosnian Handicrafts/BHcrafts has started, with the beginning of September 2018, implementation of the project "Hobby as Profession" that is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH).

Through well-designed, advanced training on knitting and crocheting, for marginalized women from Vogosca Municipality, the overall goal is to empower women and enable them for potential work engagement in BHcrafts production or to encourage them to start their own business, in order to secure basic or additional income for themselves or their households, and regain the feeling of being purposeful members of our society.

The first activity is organization of advanced training in traditional handicrafts skills, which will take place in November 2018 in KSC Vogosca.

For more information, keep following our web page and Facebook profile @bhcrafts!UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts u septembru 2018. godine, započeo je relizaciju projekta “Hobi kao zanimanje” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), koji finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH).

Kroz napredne obuke pletenja i heklanja, za žene sa područja Općine Vogošća, cilj nam je osnažiti žene i osposobiti ih za potencijalni radni angažman u BHcrafts proizvodnji ili ih podstaći da započnu svoj vlastiti biznis, kako bi na taj način osigurale sebi sredstva za život i osjećale se svrsishodnim članovima društva.

Prva aktivnost je organizovanje obuke za unaprjeđenje vještina u tradicionalnim tehnikama ručnog rada, koja će se odviti u novembru 2018. godine u KSC Vogošća.

Više informacija, donosimo uskoro!

Back to ongoing projects


Socialize with us:

2020 is the year of BHcrafts 25th anniversary!